Home Diepenbroek

In het home bieden wij de bewoners een woon- en vooral thuissituatie aan. De bewoners wonen zo zelfstandig mogelijk binnen een door ons aangeboden structuur. Daar waar nodig krijgt de cliënt ondersteuning bij diverse activiteiten van het dagelijks leven.

Home Diepenbroek wil de eigenwaarde van de bewoners helpen ontplooien, in stand houden of herstellen. Zij hebben een ondersteuningsvraag op het vlak van wonen en/of dagbesteding en/of actief participeren aan de samenleving op een wijze dat we voor de cliënt en zijn context rekening houden met zijn unieke zorgvragen, groeiperspectieven ondersteunen en veranderende zorgvragen begeleiden. In het leven van de bewoners spelen de begeleiders een belangrijke rol. De begeleiders ondersteunen bij verzorging en maaltijden en bieden individuele en groepsactiviteiten aan. Verder brengen de begeleiders de bewoners ook in contact met de wereld buiten het home.  

MPI Medisch-Pedagogisch Instituut

Biedt opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren en organiseert: internaat, semi-internaat, logeren, kortverblijf, ambulante dienstverlening evenals multidisciplinaire evaluaties i.h.k.v. mobiliteitshulpmiddelen (RIZIV)

In het mpi zijn de cliënten verdeeld over vier interdisciplinaire eenheden. Elke eenheid is opgebouwd rond een deelgroep kinderen/jongeren met een bepaalde gemeenschappelijkheid in hun zorgvraag. Elke eenheid valt samen met een aantal leerstromen in de scholen. Aan elke eenheid zijn medewerkers vanuit de verschillende disciplines verbonden. De belangrijkste redenen voor de werking in interdisciplinaire eenheden zijn het versterken van de interdisciplinaire werking, het kleinschaliger en overzichtelijker maken van de (grote) organisatie en het zo goed als mogelijk afstemmen van de werking op de noden van een groep kinderen/ jongeren en van het individuele kind.

Den Binder

Binnen het masterplan betreffende de nieuwbouw die voorzien werd door Sint-Lodewijk zat ook de bouw van een nieuw nursingtehuis voor 22 personen in wijk Diepenbroek dat ‘Den Binder’ heet. Het tehuis werd geopend op 25 december 2015. Het is een samenwerking met Eigen Dak dat bestaat uit twintig sociale huurappartementen op eerste en tweede verdieping van het gebouw.

Sint-Lodewijk verhuist op eigen campus

Referentie : website Sint-Lodewijk

De laatste dagen van de zomervakantie zijn extra druk in Kwatrecht. Op 1 september ontvangt Sint-Lodewijk de leerlingen van 8 leefgroepen in een nieuwbouw, die de naam Louisville meekreeg. De opvoeders, die vandaag kennis mochten maken met hun nieuwe werkplek, waren alvast enthousiast over de nieuwe lokalen met zicht op de Schelde.

Al tientallen jaren wordt er in Sint-Lodewijk gepraat over bouwen en verhuizen maar dinsdag is het echt zo ver. 8 leefgroepen, 40 kamers en een hele administratieve verdieping zijn net op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar.

“Het welzijns- en onderwijslandschap ondergaat een grote evolutie met gevolgen voor ons ondersteunings- en onderwijsaanbod. Maar ook op infrastructureel vlak willen wij blijven innoveren. Brede gangen en deuren, aangepast sanitair, parkeerhavens voor rolstoelen en snelle evacuatiemogelijkheden. In onze nieuwbouw is echt alles aangepast aan mensen met een motorische handicap”, vertelt algemeen directeur Ward Van Hoorde.

Aan deze nieuwbouw hangt wel een serieus prijskaartje. De 140 meter Louisville langs de Schelde kost 12 miljoen euro, voor de helft gesubsidieerd door VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden).Deze verhuisbeweging is het einde van de eerste fase van het masterplan in Kwatrecht. De afbraakwerken van de oude kinesitherapie-, logo ergotherapielokalen en leefgroepen zijn begonnen zodat er met de tweede en meteen ook laatste fase va de nieuwbouw kan worden gestart. “We moesten in twee fases bouwen om de campus ook tijdens alle bouwwerkzaamheden leefbaar te houden. Alle lessen en therapieën moesten wel gewoon doorgaan”, licht stafmedewerker Marc Nachtergaele toe.

De officiële opening van Louisville is in het najaar van 2016 voorzien. Enkele kilometers verder, in wijk Diepenbroek, gaat het nieuwbouwproject Den Binder van de volwassenenwerking van Sint-Lodewijk de laatste fase in. Als de bouwwerken op schema blijven, zouden de eerste bewoners eind september verhuizen.

Meer info vindt u op de website van Sint-Lodewijk, klik op de foto om deze te bekijken.

Het OC De Beweging richt zich tot volwassen personen met een handicap en hun netwerk. Vanuit de vraag van gebruikers zelf kwamen in de loop van 25 jaar drie volwaardige entiteiten tot stand: Haar uiteindelijke doel is: een plek te zijn waar bewoners of deelnemers de regie over het eigen leven in handen kunnen nemen, en waar de medewerkers naast hen kunnen groeien in deskundigheid en verantwoordelijkheid.